Data dodania: 20-05-2008, ostatnia modifykacja: 8 lat, 7 miesiecy, 3 tygodni, 2 dni, 14 godzin, 58 minut temu

Oceń to:

Ocena użytkowników:

3.33

recruiter.pl - przewodnik dla kandydata - CV

Przewodnik dla kandydata - spis treści

1. Dziesięć wskazówek na drodze tworzenia wyjątkowego CV

Poniższe dziesięć wskazówek odnoszących się do zawartości i wyglądu twojego CV pomoże Ci uczynić je znacznie bardziej efektywnym

  1. Nazwa stanowiska i opis zakresu wykonywanych obowiązków. Zamieść formalną nazwę stanowiska wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem wykonywanych obowiązków i związanych z nimi sukcesów. Z uwagi na to, iż nazwy stanowisk są często mylące lub przypisane im funkcje mogą być inne w różnych firmach, twoje Cv powinno umożliwić czytającemu dokładne wyobrażenie twojej codziennej pracy.
  2. Porządek chronologiczny – daty i miejsca. Udokumentuj historię twojej pracy i edukacji zgodnie z prawdą. Nie pozostawiaj czytającemu miejsca na domysły, gdzie I kiedy byłeś zatrudniony, lub kiedy ukończyłeś studia.
  3. Jasność – bez niedomówień. Pozwól czytelnikowi poznać charakter, rozmiar, rodzaj biznesu i lokalizacje twoich dotychczasowych pracodawców.
  4. Detale. Opisz niektóre, ciekawsze aspekty pracy lub warsztatów, zwłaszcza jeżeli wymagały szczególnych umiejętności, np. technicznych.
  5. Proporcja. Poświęć odpowiednią uwagę opisując pracę czy przebieg edukacji, zgodnie z ich czasem trwania i wartością jaką mogą stanowić dla czytającego. Na przykład: Jeżeli aplikujesz na stanowisko typowo techniczne, nie opisuj swojej obecnej pracy w charakterze inżyniera w zaledwie jednym paragrafie umieszczając poniżej trzy paragrafy opisujące wakacyjną pracę ratownika na basenie!
  6. Dostosowanie treści do stanowiska. Postaraj się ograniczyć informacje do tych, które są związane ze stanowiskiem na które aplikujesz, lub jasno ukazują twoje sukcesy. Skoncentruj się jedynie na tych zagadnieniach, które trafiają w potrzeby przyszłego pracodawcy.
  7. Długość. Postaraj się ograniczyć swoje CV do 2-3 stron. Jeżeli znacznie wykroczysz poza 3 strony, czytający może odebrać wrażenie, że nie potrafisz zebrać myśli lub za bardzo się starasz, aby sprawić dobre wrażenie. Jeżeli treść CV jest wartościowa, naprawdę wystarczą dwie strony.
  8. Poprawność pisowni i interpunkcji. Stwórz bezbłędny dokument, który jest wizytówką wykształconej osoby. Jeżeli nie masz pewności odnośnie poprawności pisowni (lub jeżeli piszesz CV w innym języku) zasięgnij porady eksperta.
  9. Czytelność. Zbierz myśli, sprecyzuj ich tok. Żadne CV nigdy nie wygrało nagrody Nobla w dziedzinie literatury, ale niezależnie od tego fragmentaryczne lub rozwiane CV na pewno ma niekorzystny wpływ na kolejność rozpatrzenia twojej kandydatury.
  10. Czytelność 2. Dobierz odpowiednią czcionkę – Times Roman lub Arial i neutralne tło. Jeżeli przeczytanie twojego CV będzie wiązało się ze zbyt dużym wysiłkiem, może wylądować w niszczarce, nawet jeśli posiadasz wspaniałe umiejętności.

W końcu, sugeruję Ci napisanie kilku wersji i poświecenie czasu na ich porównanie, wychwycenie ewentualnych błędów. Możesz poprosić o przeczytanie twojego CV osoby, których opinia na pewno będzie profesjonalna. Konstruktywna krytyka może przyczynić się do twojego sukcesu – zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.

2. CV design; wskazówki i wzory, które dają rezultaty

Pracodawcy preferują schludne i treściwe CV. Posługując się jednym ze wzorów proponowanych przez doradców personalnych zadbasz zarówno o styl jak i treść CV.

Rozkład
Warto zastosować punktory, wcięcia, różne style czcionki ( bold i italic). Unikaj stosowania niekonwencjonalnych czcionek i dodawania zdjęć lub grafiki.

Długość
Generalna zasada brzmi: jedna strona dla osób zaczynających karierę zawodową, dwie strony dla osób doświadczonych.

Charakter pracy
Stwórz czytającemu możliwość wyobrażenia sobie twoich dotychczasowych miejsc pracy, poprzez dostarczenie mu informacji o charakterze firm (np. produkt, rozmiar firmy, lokalizacja).

Liczby
Określ ilościowo dotychczasowe obowiązki poprzez wyszczególnienie liczby osiągnięć (np. rozmiar zrealizowanej sprzedaży w wysokości 100 tyś zł.

Daty
Upewnij się, że zamieszczone daty są jasne, a w życiorysie nie występują luki. Jeżeli masz za sobą już dość długie doświadczenie zawodowe, aby zaoszczędzić miejsca dawne miejsca zatrudnienia zamieść w jednym podsumowującym paragrafie.

Stopnie naukowe
Bądź szczery. Fałszywe prezentowanie rzekomo zdobytego wykształcenia jest nieetyczne i niesie za sobą konsekwencje w postaci kompromitacji – lub znacznie gorsze.

3. Dobre CV zwiększa twoje szanse

Każda osoba rekrutująca, która ma wybór pomiędzy dwoma kandydatami o równych predyspozycjach zawodowych w pierwszej kolejności spotka się z osobą, której CV przypadnie jej bardziej do gustu. Z tego powodu kandydaci o świetnych kwalifikacjach zostają często przeoczeni, a firmy wybierają osoby spośród ograniczonej puli talentów. Do puli kandydatów zostają wliczone osoby, których doświadczenie zawodowe jest zaprezentowane w postaci przekonywująco skonstruowanego, zachęcającego CV.

Oczywiście wielu bardzo dobrych kandydatów ma również idealne CV i niekiedy wysoko wykwalifikowani kandydaci pojawiają się w projekcie rekrutacyjnym poprzez rekomendację. W rzeczywistości, metoda rekomendacji jest jedną z metod, którą wykorzystywałem podczas prezentowania klientom świetnych kandydatów.

Jeżeli nie możesz polegać jedynie na swojej “reputacji” lub rekomendacji uznanego rekrutera, potrzebujesz czegoś więcej niż tylko odpowiednich kwalifikacji na dane stanowisko – potrzebujesz wyjątkowego CV.

Na dzisiejszym wymagającym rynku pracy twoje CV musi się wyróżniać, sprawiać dobre wrażenie i przyciągać uwagę osoby decyzyjnej. W kolejnym etapie, gdy dojdzie do spotkania z obiecującym pracodawcą twarzą w twarz – silne CV posłuży jako cenne narzędzie w procesie rekrutacyjnym.

Prawda w reklamie

Najlepszym sposobem do przygotowania wyjątkowego CV jest opisanie doświadczenia zgodnie z prawdą, ale w sposób bardziej zachęcający – jak w reklamie. Można to osiągnąć dwoma sposobami:

1) poprzez uwypuklenie, wzmocnienie jego treści 2) ulepszenie jego wyglądu

Pomimo, iż nie istnieją służby specjalne, które mogą zweryfikować zgodność faktów zamieszczonych w dokumencie z prawdą warto jednak zachować zasady etyczne i szczerze opisać własne kwalifikacje. Innymi słowy nie warto umieszczać przesadnych twierdzeń odnośnie własnej przeszłości.

Pamiętaj, że piszesz CV dla pracodawcy, a nie dla siebie, a jego głównym celem jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
Jak się prezentujesz w oczach innych ludzi? Czego dokonałeś w przeszłości? I co jesteś w stanie osiągnąć w przyszłości?

Twoje CV jest nie tylko rzeczywistą reprezentacją doświadczenia zawodowego i predyspozycji do pracy na danym stanowisku, ale jest również reklamą. Im większe zainteresowanie w pierwszych 30 sekundach oglądanej reklamy, tym bardziej klient – pracodawca – będzie chciał kupić dobra, które sprzedajesz.

4. Wybór najlepszego formatu CV

Istnieją dwa podstawowe sposoby pisania CV: życiorys zawodowy i CV chronologiczne.

Informacje, które chcesz przekazać odbiorcy są te same, ale istnieje duża różnica w sposobie konstruowania powyższych rodzajów CV, a każdy z nich może wywierać inne wrażenie na potencjalnym pracodawcy. W praktyce okazuje się, że najlepsze rezultaty przynosi CV chronologiczne, gdyż jest najbardziej czytelnym przedstawieniem kwalifikacji i umiejętności z uwzględnieniem ram czasowych.

Z drugiej strony, życiorys zawodowy sprawdza się w przypadku częstych zmian pracy, gdy zależy nam na podkreśleniu wyjątkowych umiejętności i odsunięciu na dalszy plan historii zatrudnienia. Jeżeli ewentualny pracodawca zwraca szczególną uwagę na historię zatrudnienia z uwzględnieniem jej stabilności i postępującego rozwoju, życiorys zawodowy nie jest trafioną formą, gdyż może wzbudzać podejrzenia, iż masz coś do ukrycia lub nie jesteś obiecującym pracownikiem w perspektywie długoterminowej.

W przypadku gdy pracodawcy w głównej mierze zależy na szczególnych umiejętnościach, np. technicznych, podsumowanie ich w postaci życiorysu zawodowego zdaje egzamin. Dodatkowo zawsze należy stosować wcześniejsze wskazówki odnośnie treści i wyglądu CV.

Cel zawodowy

Dla większości pracodawców ostrożnie ujęty cel zawodowy w CV ułatwia szybką ocenę przygotowania danego kandydata do pracy na konkretnym stanowisku. Określenie celu zawodowego może być szczególnie przydatne w sytuacji, gdy osoba rekrutująca poszukuje w tym samym czasie kandydatów na różne stanowiska ( „Co my tu mamy..programiści na ten stosik, koordynatorzy projektu na inny..).

Czasami określenie celu zawodowego może obrócić się przeciwko kandydatowi. Osoba rekrutująca, której brakuje wyobraźni lub jest pod silną presją czasu może odrzucić CV kandydata, którego cel zawodowy nie jest dokładnym odzwierciedleniem danego stanowiska. To oznacza, że jeśli twój cel brzmi następująco: „Country manager w szybko rozwijającej się, dynamicznej organizacji” – możesz zmniejszyć swoje szansę i zamknąć sobie drogę do stanowiska dyrektora regionu w stabilnej firmie z ugruntowaną pozycją na rynku, które może spełniać twoje wszystkie oczekiwania.

Dlatego warto umieścić w CV cel zawodowy tylko w sytuacji całkowitej pewności, iż stanowisko na które aplikujemy jest z nim zgodne.

5. Jak stworzyć oryginalne CV

Aby twoje CV było skuteczne, należy podkreślić poszczególne aspekty twoich kwalifikacji, które powinny być ukazane w najbardziej korzystnym świetle i pomóc pracodawcy lepiej zrozumieć, jaką wartość możesz wnieść do jego organizacji. Aby zbudować swój wizerunek, jako silnego kandydata warto wyróżnić następujące obszary:

Osiągnięcia zawodowe w konkretnej dziedzinie.
Na przykład: Jeśli twoją branżą jest sprzedaż, pierwszą informacją, jaką chce uzyskać potencjalny pracodawca jest rozmiar sprzedaży i realizacja nałożonych na Ciebie targetów. Nagrody, zrealizowane cele, które przyniosły zysk poprzedniemu pracodawcy są bardzo interesujące dla przyszłego pracodawcy.

Osiągnięcia naukowe/edukacja
Wymień wszelkie tytuły, kierunki studiów, czy specjalistyczne szkolenia, a także nagrody i stypendia.

Dodatkowe obszary kompetencji: biegłość w obsłudze komputera, bezwzrokowe pisanie itp.

Profesjonalne odznaczenia, które mają znaczenie w twojej branży: licencje, certyfikaty.

Wskaźniki sukcesu: CV powinno definitywnie zawierać wszystkie informacje, które ukazują Ciebie jako lidera lub zwycięzcę. Za sukces można uznać również pogodzenie kariery zawodowej ze szkołą, o czym warto wspomnieć w CV.

Doświadczenia powiązane z charakterem przyszłej pracy – wszystko to, co trafia w potrzeby ewentualnego pracodawcy. Np.: Jeżeli praca wymaga podróży zagranicznych, albo utrzymywania zagranicznych kontaktów – wypunktuj znajomość języków obcych. Jeżeli pracowałeś jako student, nawet na zlecenie, zwłaszcza w tej samej branży, warto o tym wspomnieć.

Służba wojskowa. Jeżeli odbyłeś służbę wojskową lub byłeś związany z wojskiem zawodowym opisz pełnione obowiązki, odbyte szkolenia, zdobyte odznaczenia. Pracodawcy mają zazwyczaj pozytywny stosunek do kandydatów z uregulowanym stosunkiem do służby wojskowej.

Pozwolenie na pracę. Powinienieś o tym wspomnieć, jeżeli istnieje taki wymóg. W CV powinna znaleźć się informacja o podwójnym obywatelstwie, zwłaszcza jeżeli rozważasz pracę w innym kraju.

Na konkurencyjnym rynku pracodawcy zawsze poszukują tych cech, które odróżniają wybranego kandydata od reszty. Jakiś czas temu pracowałem z menagerem zespołu inżynierów, który w swoim CV może pochwalić się trzykrotnym mistrzostwem kraju w regatach. Nie jest zatem zaskakującym fakt, iż kilku pracodawców bardzo szybko zareagowało, zapraszając go na spotkanie.

6. Co należy pominać w CV

Niemalże wszystkie poradniki dotyczące pisania CV zawierają wskazówki o tym, co powinno się w nim znaleźć. Warto jednak pomyśleć w inny sposób i określić czego należy unikać lub przynajmniej zminimalizować.

1. Historia zarobków lub oczekiwania finansowe,

Nigdy nie słyszałem przekonywującego uzasadnienia dla umieszczania w CV informacji o przeszłym, obecnym, czy oczekiwanym poziomie wynagrodzenia. Jeżeli widzisz zdeklarowane ogłoszenie, które brzmi: „Tylko CV z informacją o oczekiwaniach finansowych będą rozpatrywane” – nie daj się zwieść. Jeżeli twoje doświadczenie jest wystarczająco dobre, skontaktują się z tobą bez wahania.

2. Referencje

Jeżeli posiadasz dobre referencje osób będących cenionymi profesjonalistami – świetnie. W przeciwnym razie, dobrym rozwiązaniem jest stwierdzenie: „Referencje na żądanie”.

3. Zbędne dodatki

Wysyłając CV należy unikać załączania wszelkiego rodzaju dodatkowych materiałów jak: prace dyplomowe, świadectwa, kopie dokumentów, artykuły, zdjęcia, listy z rekomendacją, projekty itp. Są to rekwizyty, którymi można się posłużyć w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Jedyną akceptowalną rzeczą poza CV, którą warto przesłać jest elektroniczna wizytówka.

4. Informacje osobiste

Informacje osobiste powinny być przedstawione jako absolutne minimum jak: “Żonaty, dwoje dzieci, otwarty na relokację, doskonały stan zdrowia.” Poprzez udzielanie informacji o przynależności do grup religijnych, politycznych, innych zrzeszeń możesz sprawić wrażenie osoby, która na pierwszym miejscu stawia działalność pozazawodową.

Nie tak dawno, otrzymałem CV kandydata, który miał silną potrzebę umieszczenia w nim informacji o swoich najlepszych wynikach w grze w kręgle! Pewnie myślał, że taka informacja może zwiększyć jego szanse bycia zauważonym. Jako rekruter, mając możliwość wyboru, wolałem nie rekomendować takiej osoby.

Warto pamiętać, że im większa zgodność CV z oczekiwaniami i potrzebami pracodawcy, tym większe szanse na jego pozytywne rozpatrzenie. Odpowiedz sobie na pytanie: Jakie warunki musisz spełnić, aby dostać tą pracę? – i tyle!


Przewodnik dla kandydata - spis treści

Share/Save/Bookmark

Zarejestruj się

Nowości z forum
dbase error