Strona główna » Rynek » Rynek pracy tymczasowej

Data dodania: 30-05-2008, ostatnia modifykacja: 8 lat, 4 miesiecy, 2 tygodni, 4 dni, 3 godzin, 8 minut temu

Oceń to:

Ocena użytkowników:

brak ocen

Rynek pracy tymczasowej

Rynek pracy tymczasowej w Polsce rozwija się bardzo prężnie. Co roku ponad 40 tysięcy Polaków znajduje zatrudnienie jako pracownicy tymczasowi, a agencje pracy tymczasowej wypracowują coraz większe zyski. Jak wygląda polski rynek pracy tymczasowej na tle państw starej piętnastki?

Dynamiczny rozwój rynku pracy tymczasowej dotyczy obecnie Polski, Węgier, Słowacji i Słowenii. W państwach starej Unii rynki pracy tymczasowej przeżywały rozkwit w latach 90. Rynek ten w Polsce rozwija się w tempie 20-30% rocznie. To wyjątkowo wysokie tempo na tle Europy, gdzie wzrost wynosi tylko kilka procent rocznie. Analitycy zapowiadają, że ten dynamiczny rozwój będzie dotyczył także najbliższej przyszłości.

Najwyższy udział pracowników tymczasowych w stosunku do ogółu zatrudnionych mają Wielka Brytania, Holandia, Belgia oraz Francja – wszystkie ponad 2%. W Polsce to tylko 0,3 % , ale na naszym szybko rozwijającym się rynku, pracowników tymczasowych jest z roku na rok coraz więcej. Ponad 255 tysięcy osób wykonywało w 2006 roku pracę w ramach zatrudnienia tymczasowego, rok wcześniej – 207 tysięcy. Szacuje się, że w 2007 roku ok. 300 tysięcy Polaków skorzysta z tej metody zatrudnienia.

Ilość osób zatrudnionych tymczasowo

rok

ok. 300.000 (dane szacunkowe)

2007

255.000

2006

207.000

2005

167.644

2004

100.000

2003

53.000

2002

 

Przedsiębiorstwa coraz chętniej korzystają z leasingu pracowników, bowiem dzięki temu mogą obniżyć koszty, przenieść zobowiązania kadrowo-płacowe w stosunku do pracownika na agencję, a przede wszystkim być bardziej elastycznym w stosunku do realizowanych zamówień.

Największe obroty na rynku pracy tymczasowej odnotowują Anglicy i Francuzi – odpowiednio 36 i 19 miliardów euro. W Polsce obroty firm działających w sektorze pracy tymczasowej wynoszą 285 milionów euro i są z roku na rok coraz większe.

Pracowników tymczasowych, poczynając od praktykantów, przez solidnie wykształconych specjalistów, kończąc na pracownikach akademickich, poszukują wszystkie gałęzie gospodarki. Duże zapotrzebowanie istnieje też w biznesie i przemyśle.

Statystyki pokazują, że w Polsce ponad 700 branż korzysta z pracowników tymczasowych. Specjaliści z branży IT oraz z branży technicznej są tak samo poszukiwani jak pracownicy handlowi, posiadający dobrą znajomość komputera oraz dyplom ukończenia studiów na kierunku handlowym. Najwięcej pracowników tymczasowych zatrudniają branże: motoryzacyjna, spożywcza, chemiczna, turystyczna (gastronomia i hotelarstwo) oraz handel. Firmy często szukają pracowników do prostych prac fizycznych i administracyjno-biurowych.

Zatrudnienie czasowe jest bardzo popularne wśród młodych, dopiero wkraczających na rynek pracy, osób: uczniów, studentów oraz absolwentów wyższych uczelni.

Praca tymczasowa może być także rozwiązaniem dla osób, które chcą zdobyć nowe lub poszerzyć już posiadane doświadczenie zawodowe. Umożliwia poznanie warunków pracy w firmach o różnych profilach i kulturach organizacyjnych, na zróżnicowanych stanowiskach pracy. To może zaprocentować zwiększeniem atrakcyjności na rynku pracy. Dodatkowo osoby zatrudnione czasowo mogą korzystać z przywilejów, jakie przysługują pracowników zatrudnionym bezpośrednio u pracodawcy. Niewątpliwym plusem pracy tymczasowej jest także krótki czas oczekiwania na ofertę pracy.

Zatrudnienie tymczasowe, z elastycznym czasem pracy, to dobre rozwiązanie dla osób, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Osoby, o utrudnionym dostępie do rynku pracy, na przykład: niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni, kobiety opiekujące się dziećmi, osoby starsze lub młode nieposiadające doświadczenia zawodowego czy powracające na rynek pracy, mogą dzięki pracy tymczasowej dostosować życie zawodowe do swoich możliwości czy innych obowiązków.

Praca tymczasowa przestaje się powoli kojarzyć z pracą nieuczciwą, bowiem coraz więcej osób zatrudnianych jest na umowę o pracę. Według danych Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia ok. 9% osób podejmujących zatrudnienie tymczasowe zostaje zatrudnionych u pracodawcy, u którego podejmowali zatrudnienie czasowe.

Artykuł na podstawie raportu Trenkwalder & Partner Sp. z. o. o.


Raport z działalności agencji zatrudnienia w 2006 r. - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – departament rynku pracy

Według stanu na dzień 31.12.2006 r. wydano 6 994 certyfikaty potwierdzające wpis do rejestru agencji zatrudnienia. Na krajowym rynku pracy funkcjonowało 1 701 agencji w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Polski, 1 646 agencji w zakresie pośrednictwa pracy za granicą, 1 436 agencji wykonujących usługi pracy tymczasowej, 1 426 - doradztwa personalnego oraz 785 poradnictwa zawodowego.

Ogólna liczba osób, które podjęły w 2006 roku pracę za pośrednictwem agencji zatrudnienia (agencji pośrednictwa pracy i agencji pracy tymczasowej), wyniosła 536 201 i stanowi ponad 17% liczby osób wyrejestrowanych w 2006 r. z powiatowych urzędów pracy. W roku ubiegłym odsetek udziału prywatnych agencji pośrednictwa pracy stanowił 12%. Łącznie agencje pośrednictwa pracy udzieliły pomocy w zatrudnieniu 247 761 osobom (128 514 osób otrzymało pracę na terenie kraju, 119 247 osób - za granicą), tj. O 85 105 osób więcej niż w 2005 r. (162 656). Agencje pracy tymczasowej skierowały do pracy tymczasowej w 2006 r. 288 440 osób, tj. O 81 775 osób więcej niż w roku poprzednim (206 665).

Średnia liczba osób, które otrzymały zatrudnienie za pośrednictwem agencji zatrudnienia, przypadających na jedną agencję zatrudnienia w 2006 r. wyniosła odpowiednio:

Zamieszczone w raporcie dane świadczą o ciągłym rozwoju niepublicznych instytucji świadczących usługi w zakresie pośrednictwa pracy na krajowym rynku pracy. Efekty osiągane przez agencje zatrudnienia, świadczące usługę pośrednictwa pracy oraz pracy tymczasowej, potwierdzają przydatność tej działalności na polskim rynku pracy. Stwarzają one bowiem bezrobotnym oraz osobom poszukującym pracy dodatkowe możliwości jej otrzymania. Niepubliczne agencje zatrudnienia okazują się być niekiedy bardziej sprawne od publicznych służb zatrudnienia wobec pracodawców skłonnych do świadczenia pracy w oparciu o bardziej elastyczne formy zatrudnienia oraz w sytuacji ciągłego wzrostu oczekiwań pracodawców wobec przyszłego pracownika, szczególnie w przypadku pracodawcy zagranicznego. Analizując efekty osiągane przez agencje pracy tymczasowej, należy podkreślić fakt, że praca tymczasowa cieszy się na polskim rynku pracy coraz większą popularnością. Forma ta staje się przydatna zarówno dla osób korzystających z usług tych agencji - przy zdobywaniu doświadczeń w krótkim czasie, jak również korzystna dla pracodawców, gdyż duża część obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników spoczywa na agencjach pracy tymczasowej (wypłata wynagrodzeń, opłacanie składek ubezpieczeniowych i podatków, prowadzenie dokumentacji pracowniczej), a więc zatrudnienie takich osób nie obciąża dodatkowo służb kadrowych czy finansowych pracodawców.

Share/Save/Bookmark

Zarejestruj się

Nowości z forum
dbase error